اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2773
تعداد پذیرش 364
تعداد عدم پذیرش 2246
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1686

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 560
تعداد مشاهده مقاله 737711
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 971051
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 15 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 203 روز
درصد پذیرش 13 %