اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2533
تعداد پذیرش 274
تعداد عدم پذیرش 2095
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1673

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 509
تعداد مشاهده مقاله 655750
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 903632
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 119 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 203 روز
درصد پذیرش 11 %