اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2593
تعداد پذیرش 304
تعداد عدم پذیرش 2143
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1678

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 530
تعداد مشاهده مقاله 674014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 921072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 203 روز
درصد پذیرش 12 %