دوره و شماره: دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 1-160 
بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی بانک‌ها در دوران رکود و رونق

صفحه 54-72

10.30495/jfksa.2023.22388

محسن میرزاصفی؛ مرجان دامن کشیده؛ منیژه هادی نژاد دارسرا؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمدرضا میرزائی نژاد


ارائه الگوی جامع سنجش حباب قیمتی سهام در مدیریت پرتفوی با رویکرد رفتاری

صفحه 160-194

10.30495/jfksa.2023.22462

علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا کردلویی؛ شادی شاهوردیانی