دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

ارائه‌ی یک مدل دو مرحله‌ی مبتنی بر داده کاوی جهت ارزیابی عملکرد مشتریان مشترک بانک و بیمه

صفحه 1-14

حمیدرضا امیر حسنخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ رضا رادفر


پیش‏بینی شوک منفی قیمت سهام مبتنی بر رویکرد فراابتکاری

صفحه 99-108

ابراهیم فدایی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری؛ کاوه آذین فر


تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ

صفحه 135-152

عاطفه یزدانی ورزی؛ عرفان معماریان؛ سیدعلی نبوی چاشمی