دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، مهر 1399، صفحه 1-178 

مقاله پژوهشی

اثر رشوه خواری بر سلامت مالی بانک های اسلامی

صفحه 51-71

وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد