دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 1-227 
کشف ریزش ارزش سهام بر مبنای نظریه گراف مبتنی بر حافظه

صفحه 15-30

سیدجواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد


نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط

صفحه 97-110

بهزاد کاردان؛ مهدی مرادی؛ سیدعلی موسوی گوکی؛ مهدی یعقوبی


رابطه نقدشوندگی سهام با کوتاه‌نگری مدیران شرکت

صفحه 181-199

فرزین رضایی؛ اکرم فیروزعلیزاده؛ رادمان ملیحی شجاع