بررسی ارتباط بین نسبت‌های اهرمی و شاخصهای بهره وری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این پژوهش رابطه بین نسبت های اهرمی و شاخص های بهره وری و نحوه و چگونگی این ارتباط بررسی شد تا در صورت ارتباط بتوان از نسبت های اهرمی بعنوان شاخص های جایگزین بهره‏وری استفاده کرد .
از میان 372 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 100شرکت به روش تصادفی انتخاب و در دوره هفت ساله از ابتدای سال 1380 تا انتهای دوره مالی 1386 فرضیات آزمون شد. در این پژوهش از بین شاخص های مالی، نسبت های اهرمی شامل نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی به ارزش روز سهام و نسبت پوشش بهره و از شاخص های بهره وری، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه انتخاب شدند. بررسی نشان داد که از بین نسبت های اهرمی، فقط نسبت پوشش بهره دارای رابطه معنی دار با شاخص های بهره وری است و مدل مناسب آماری برای جایگزینی نسبت های اهرمی به جای شاخص های بهره وری یافت نشد.
 

کلیدواژه‌ها