شناسایی دوره های تناوبی وغیر تناوبی شاخص بورس اوراق بهادار با روش اصلاح شده R/S مبتنی بر تحلیل فرکتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برخی معتقدند که بازار نیز مانند بسیاری از پدیده های طبیعی دارای جز و مد (نوسان) است. تحلیلگران تکنیکی عقیده دارند که یک سیکل طبیعی در بازار وجود دارد که بوسیله نویز ها یا انحرفات غیر عادی پوشیده شده است. در سالیان گذشته تلاشهای فراوانی برای یافتن دوره ها در بازار و اقتصاد صورت گرفت دوره هایی که زمانبندی آنها قابل پیش بینی و دقیق باشد. در همین راستا آزمون های آماری مختلفی برای شناسایی دوره های تناوبی و غیر تناوبی از جمله آنالیز فوریه، آنالیز طیفی و آنالیز موجک... پیشنهاد شد. ولی این روش‌ها توانایی لازم برای شناسایی این دوره ها را اثبات نکردند. به همین دلیل ما نیازمند وسیله‌ای قدرتمندتر برای آنالیز دوره ها می باشیم که از طریق روش اصلاح شده  R/S یعنی آنالیز بازده باز مقیاس تجدید نظر شده که مبتنی بر آنالیز فرکتالی می توان به این مهم دست یافت. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که روش اصلاح شده R/S توانایی شناسایی دوره های تناوبی و غیر تناوبی را دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که هر چه داده ها افزایش یابد از حالت تصادفی محلی به سمت قطعیت جهانی پیش می رویم.

کلیدواژه‌ها