واکنش بازار سهام تهران به نرخ ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در فاصله زمانی 92-1390 شاخص کل بازار سهام تهران و نرخ آزاد ارز به طور همزمان و به شکل بی­سابقه­ای افزایش یافت. با توجه به شرایط اقتصادی ایران در آن دوره،این فرضیه­ قوّت گرفت که بازار سهام تهران تحت تاثیر جهش نرخ آزاد ارز به چنین رشدی دست یافته است. این مطالعه در پی آزمونفرضیه فوقبا استفاده از روش همجمعی[i] است. به این منظور از اطلاعات روزانه شاخص کل بازار سهام تهران و قیمت دلار در بازار آزاد از 28 خرداد 1390 الی 23 خرداد 1392 استفاده شده است. یافته­های تحقیق بیانگر وجود رابطه همجمعی بین بازار سهام و نرخ آزاد ارز می­باشد. واکنش­آنی[ii] بازار سهام با تکانه­ نرخ ارزهمسو بوده ولی در جهت مقابل، واکنش نرخ ارز منفی برآورد شده است.در الگوی تصحیح خطا، نرخ ارز برونزای ضعیف[iii]می­باشد

کلیدواژه‌ها