ارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکیDMA در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار، پذیرش متقابل شرکت ها در بورس های مختلف، تعدد ابزارهای معاملاتی و بازیگران بازار و همچنین رشد معاملات آنلاین، افزایش ساعات کاری بازار های بزرگ دنیا را اجتناب ناپذیر ساخته است. به گونه ای که در حال حاضر بورس های اوراق بهادار در حال حرکت به سوی افزایش بیشتر نشست ها و ساعات معاملاتی و احتمالا معاملات 24 ساعته با کمک تکنولوژی پیشرفته هستند[1]. بورس ها وکارگزاران از طریق تنوع بخشی به روشهای اجرای معاملات تلاش می کنند سفارش مشتریان خود را به بهترین روش ممکن اجرا کرده و این رقابت در جریان دریافت سفارش بین سیستم های معاملاتی مختلف به اندازه ای شدید است که بورس ها وشبکه های ارتباطات الکترونیکی را بر آن داشته است که سیستم های اجرای سفارش خود را به منظور همگامی با تغییرات نیازهای بازار ارتقا دهند[2]. بورس تهران نیز با استقبال از روندهای جهانی واتخاذ راهبرد بلند مدت به دنبال افزایش معاملات و ارزش بازار خود با استفاده از فرصت های ناشی از ارائه سیستمهای دسترسی مستقیم [i](DMA) وافزایش زمان انجام معاملات می باشد بطوریکه در غیر این صورت ریسک از دست دادن تعداد زیادی از فعالان بازار که فرصت های دیگر سرمایه گذاری را انتخاب خواهند کرد، وجود خواهد داشت[3] .در این پژوهش با بررسی شش شاخص موثر بر استفاده سرمایه گذاران از سامانه  معاملات آنلاین بورس  شامل توسعه زیر ساخت های سخت افزاری((Hardware، امنیت سیستمهای آنلاین(Security)، تکنولوژی نرم افزاری سامانه((Technology، قوانین معاملات در محیط مجازی(Rule)، فرهنگ سازی خرید سهام به صورت آنلاین(Culture) و آموزش سرمایه گذاران((Education و تاثیر آنها بر افزایش حجم معاملات  با استفاده از نظریات خبرگان بورس وجمع آوری نظریات کارشناسان و سرمایه گذاران با توزیع پرسشنامه در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و به کمک سیستم استنتاج فازی به تشریح وضعیت و اهمیت هر شاخص بر سامانه معاملات آنلاین پرداخته شد . یافته های تحقیق نشان داد که شاخص فرهنگ سازی انجام معاملات به صورت اینترنتی در صدر شاخص های تاثیر گذار بر افزایش حجم معاملات  می باشد.

کلیدواژه‌ها