تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

چکیده
بررسی علل وقوع برخی از بحران­های مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن دارایی­ها علت اصلی رخداد این بحران­ها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی دارایی­ها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایه­گذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژی­های سرمایه­گذاری بلند مدت ضروری می­باشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر روابط بین این صنایع و بررسی شکاف قیمتی خرید و فروش آن­ها با استفاده از رویکردVAR-Multivariate GARCHو ارزش در معرض ریسک می‌باشد. بدین منظور سبد بهینه سرمایه­گذاری در صنایع مختلف با درنظرگیری ریسک نقدشوندگی و عدم درنظرگیری این ریسک مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می‌دهد در صورت عدم درنظرگیری ریسک نقدشوندگی، صنایع چندرشته­ای صنعتی، رادیویی و بانک بیشترین سهم سبد را به خود اختصاص خواهند داد و این در حالی است که در صورت درنظرگیری پارامترهای این ریسک، گروه خودرو سهم خود را در سبد افزایش داده و جایگزین گروه بانکی می­شود.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

1)   احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. 1385. "رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 46. 37-60.
2)   احمدی، سید محمد مهدی و شهریار، بهنام. 1386. "تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 49. پاییز 1386.
3)   پیروی، علی. 1390. تعیین سبد دارایی با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس، طلا، ارز، املاک و مستغلات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی صنایع
4)      حیدری، حسن و ملا بهرامی، احمد. 1389. "بهینه­سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدل­های چند متغیرهGARCH: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی. 30. 35-56.
5)   درخشان، مسعود. 1387. ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. پژوهشنامه شماره 9، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ص 47-49، 57-60 و 95-115.
6)   شاهمرادی، اصغر و زنگنه، محمد. 1386. "محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‌های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک". مجله تحقیقات اقتصادی. 79. تابستان 1386.
7)      قائمی، محمد حسین و رحیم پور، محمد. 1389. "اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام". پژوهش­های حسابداری مالی.4. 145-158.
8)   یحیی زاده فر، محمود و شمس، شهاب الدین و لاریمی، سید جعفر. 1389. "بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی. 29. 111-128.
9)      Banjia, A., Diebold, F. X., Schuermann, T., and Stroughair, J. D. 1998. Modeling Liquidity Risk With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management. working paper.
10)   Bauwens, L., Laurent, S., and Rombouts, V. K. 2006. Multivariate GARCH Models: A survay. Applied Econometrics, 79-109.
11)   Berkowitz, J. 2000. incoporate liquidity risk into Value-at-Risk models. working paper.
12)   Cosandey, D. 2001. adjusting Value-at-Risk for market liquidity. Risk, 115-118.
13)   Dowd, K. 2001. Beyond Value at Risk - The new science of risk management. John Wiley and Sons.
14)   Engle, R. 1982. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrical, 55.
15)   Ernst, C., Stange, S., and Kaserer, C. 2009. measuring market liquidity risk - which model works best? CEFS working paper. No 1.
16)   Francois-Heude, A., and Van Wynendaele, P. 2001. integrating liquidity risk in a parametric intraday VaR framwork. working paper.
17)   Giot, P. and Gramming, J. 2005. How large is Liquidity Risk in an Automated Auction Market? Empirical Economics, 30, 867-887.
18)   Hull, J. C. 2002. Fundamentals of Futures and Options Market. . Prentice-hall.
19)   Jorion, P. 2000. Value at Risk. McGrew-Hill.
20)   Markowitz, H. M. 1959. Portfolio Selection: Efficient Divercification of Investment. New York: Wiley.
21)   Pasha, S. 2005, August 8. Banks Help Illegal Immigrants Own Their Own Home. Retrieved from money.cnn.com: http://money.cnn.com/2005/08/08/news/economy/illegal_immigrants
22)   Stange, S., and Kaserer, C. 2008. why and how to integrate liquidity risk into a VaR framwork . CEFS working paper. No 10.