بررسی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی در نوسانات شدید بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 استادیار، موسسه پژوهش‌های پیشرفته تهران، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رفتار سرمایه‌گذاران نهادی در واکنش به نوسانات شدید بازار سهام ایران می‌پردازیم. به طور مشخص به بررسی این سوال می‌پردازیم که آیا در نوسانات قابل ‌ملاحظه بازار، سرمایه‌گذاران نهادی اقدام به بروز رفتار معاملاتی توده‌وار و دنباله‌روی از روند بازار می‌کنند یا در خلاف جهت بازار حرکت کرده و نقدشوندگی فراهم می‌کنند. بدین منظور رابطه میان درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی با بازده قیمتی سهام و حجم معاملات شرکت‌ها در نوسانات شدید بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین رابطه میان درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و بازده قیمتی سهام را برای انواع مختلف این دسته از سرمایه‌گذاران (اعم از بیمه، صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری) به دست می‌آوریم. در همین راستا با استفاده از داده‌های روزانه شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال‌های 1389 الی 1399 مشاهده می‌گردد که سرمایه‌گذاران نهادی در نوسانات شدید بازار، خلاف جهت بازار عمل نموده و نقدشوندگی سهام تحت تملک خود را افزایش می‌دهند و شواهدی از رفتار گله‌ای در استراتژی معاملاتی آن‌ها در این روزها دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


طاهری، عصمت‌السادات و حسین فخاری، 1389، بررسی رابطه سرمایه‌گذاران نهادی و نوسان‌پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 2، شماره 4.
کشاورز حداد, غلامرضا و محمد رضایی، ۱۳۸۹، آزمون و تحلیل وجود رفتار گله‌ای در بین سرمایه‌گذاران نهادی بازار سهام ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 15، شماره 45.
روزنامه دنیای اقتصاد، نگاهی به نقش و جایگاه سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای سرمایه، 1391، شماره روزنامه 2843، شماره مقاله 22.
 بورس اوراق بهادار تهران www.tse.ir  
مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) www.fipiran.com
شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا http://www.bourseview.com
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران www.tsetmc.com
Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics9(1), 3-18.
Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. Journal of Political Economy100(5), 992-1026.
Bohl, M. T., Brzeszczyński, J., & Wilfling, B. (2009). Institutional investors and stock returns volatility: Empirical evidence from a natural experiment. Journal of Financial Stability5(2), 170-182.
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990). Positive feedback investment strategies and destabilizing rational speculation. the Journal of Finance45(2), 379-395.
Dennis, P. J., & Strickland, D. (2002). Who blinks in volatile markets, individuals or institutions?. The Journal of Finance57(5), 1923-1949.
Dierkens, N. (1991). Information asymmetry and equity issues. Journal of Financial and Quantitative Analysis26(2), 181-199.
Dumrongwong, K. (2020), "Do institutional investors stabilize stock returns? Evidence from emerging IPO markets", Pacific Accounting Review, Vol. 32 No. 4, pp. 585-600.
Falkenstein, E. G. (1996). Preferences for stock characteristics as revealed by mutual fund portfolio holdings. The Journal of Finance51(1), 111-135.
Fama, E., & French, K. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance47(2), 427-465.
Froot, K. A., Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1992). Herd on the street: Informational inefficiencies in a market with short‐term speculation. The Journal of Finance47(4), 1461-1484.
Gompers, P. A., & Metrick, A. (2001). Institutional investors and equity prices. The Quarterly Journal of Economics116(1), 229-259.
Nofsinger, J. R., & Sias, R. W. (1999). Herding and feedback trading by institutional and individual investors. The Journal of Finance54(6), 2263-2295.
Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1990). Herd behavior and investment. The American Economic Review, 80(3),  465-479.
Wermers, R. (1999). Mutual fund herding and the impact on stock prices. the Journal of Finance54(2), 581-622.