مطلوبیت سرمایه گذار در استراتژی های متوازن سازی مجدد پرتفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

در محیط کسب‌وکار امروزی که معاملات آن به‌صورت الگوریتمی و با تناوب بالا انجام می‌شود، تصمیمات متوازن‌سازیِ مجدد پرتفوی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و باید به‌سرعت اتخاذ شوند. در روش بهینه­ لگاریتمی که از آن با عنوان استراتژی فعالانه نیز یاد می‌شود، متوازن‌سازی به‌صورت پیوسته زمان انجام شده و این استراتژی زمانی بهینه خواهد بود که افق سرمایه‌گذاری پرتفوی نامحدود باشد. اما این موضوع عملاً غیرممکن بوده و پرتفوهای سرمایه­گذاری معمولاً دارای افق سرمایه­گذاری محدود می‌باشند. از طرفی به دلیل پرهزینه و توجیه‌ناپذیر بودن انجام متوازن‌سازی‌های پی‌درپی برای سرمایه‌گذار، در این مقاله سعی بر معرفی روش­ دیگری از متوازن­سازی با تناوب کمتر به‌گونه‌ایست که بتوان به همان مطلوبیت به دست آمده در روش بهینه لگاریتمی و یا مقداری بیش از آن رسید. در این مقاله، پس از معرفی استراتژی­های مختلف متوازن‌سازی آن‌ها را بر روی یک پرتفوی دلخواه پیاده­سازی و نتایج را تحلیل خواهیم کرد. این نتایج نشان می­دهند که به کارگیری استراتژی ترکیبی برای متوازن­سازی، مطلوبیت بیشتری را در مقایسه با سایر استراتژی‌ها برای سرمایه‌گذار به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


*      زندیه، مصطفی و امیری، مقصود (1392). «تأثیر متوازن‌سازی مجدد مدل چند دوره‌ای پرتفوی سرمایه‌گذاری، بر روی بازدهی پرتفوی، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین.
*      فدایی نژاد، محمد اسماعیل و بنائیان، حمید (1389). «طراحی مدل متوازن‌سازی مجدد پرتفوی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم‌گیری فازی»، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، گروه پژوهشی آریانا.
*      Algoet, P. Cover, T. (1988). "Asymptotic optimality and asymptotic equipartition properties of log-optimum investment". The Annals of Probability
*      Arnott, R. Lovell, R. (1993). "Rebalancing: Why? When? How often?". Journal of investing   (1)
*      Bernstein, W. "The rebalancing bonus: Theory and practice". Available At: http://www.efficientfrontier.com/ef/996/rebal.htm.
*      Branger, N. Breuer, B. Schlag, C. (2010). "Discrete-time implementation of continuous-time portfolio strategies" European Journal of Finance 16 (2)
*      Calvet, L. Campbell, J. Sodini, P. (2009)."Fight or flight? Portfolio rebalancing by individual investors". Quarterly Journal of Economics 124 (1)
*      Collins, P. Stampfli, J. (2005). "Risk, return and rebalancing". Tech. rep., Schultz Collins Lawson Chambers, Inc.
*      Das, S. Goyal, M. (2014). "Discrete-Time Log-Optimal Portfolio Rebalancing: A Scalable Efficient Algorithm". IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics
*      Fenton, L. (1960). "The sum of log-normal probability distributions in scatter transmission systems". Communications Systems, IRE Transactions on 8 (1)
*      GyRfi, L. UrbN, A. Vajda, I. (2007). "Kernel-based semi-log-optimal empirical portfolio selection strategies". International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF) 10 (03)
*      Hull, J. (2011). "Options, Futures, and Other Derivatives". Prentice Hall, New Jersey
*      Johnson, B. (2010). "Algorithmic trading & DMA". 4Myeloma Press.
*      Kritzman, S. Page, S. (2009). "Optimal rebalancing: a scalable solution". Journal of Investment Management 7 (1)
*      Liu, J. Longstaff, F. Pan, J. (2003). "Dynamic asset allocation with event risk". Journal of Finance
*      Luenberger, D. (1988). "Investment science". Oxford Univ. Press, New York
*      Masters, S. (2003). "Rules for rebalancing". Journal of Portfolio Management
*      Merton, R. (1971). "Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model". Journal of Economic Theory 3 (4)
*      Neftci, S. (2000). "An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives". Advanced Finance, Academic Press, London
*      Sun, W. Fan, A. Chen, L. Schouwenaars, T. Albota, M. (2006). "Using dynamic programming to optimally rebalance portfolios". The Journal of Trading 1 (2)
*      Thompson, J. "What history tells us better to have rebalanced regularly than not at all". Financial Planning
*      Tokat, Y. "Portfolio rebalancing in theory and practice". Journal of Investing.