تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 1-13

فرزانه حیدرپور؛ ید اله تاری وردی؛ مریم محرابی


مطالعه تأثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14

مجید زنجیردار؛ پروانه خالقی کسبی


تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 1-19

فرزین رضایی؛ سکینه سلیمانی راد


تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 1-12

کبری سرلک؛ زهرا علیپور درویش؛ حمید رضا وکیلی فرد


تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، اسفند 1390، صفحه 1-14

آزیتا جهانشاد؛ محمدرضا عسگری؛ وحید اسدی کلی


ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 1-11

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران


بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، مهر 1393، صفحه 1-11

زهرا جعفرزاده؛ مجید زنجیردار؛ مهدی کریمی تبریزی


راهکارهای پیش‌گیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده*

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1388، صفحه 1-24

دکتر یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی؛ نرگس خاکی


پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 1-28

دکتر احمد یزدان پناه؛ زهرا عباسی پشتهانی


هدف‌گذاری تورم: تاثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 1-14

دکتر احمد جعفری صمیمی؛ سارا حنجری


تاثیر راهبری شرکتی برریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 1-9

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی


بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)

دوره 8، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 1-18

هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی؛ عبدالمجید دهقان