کلیدواژه‌ها = نوسانات
اثرپذیری قیمت طلا از نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 133-145

10.30495/jfksa.2022.21089

بهزاد فکاری؛ آمنه انوشه‌پور؛ حسین حسین آبادی


طراحی سیستم هشدار دهنده حباب قیمتی و بحران مالی در بازار سهام ایران

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 37-49

10.30495/jfksa.2022.20588

مهدیه نوروزی؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مهرزاد مینویی


آزمون سرایت نوسانات قیمت دارایی‌های فیزیکی به صنایع منتخب بورسی (کاربردی از رهیافت فضا حالت و مدلARDL)

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 117-130

مهدی شبان؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ نازنین بشیری منش