کلیدواژه‌ها = مالی رفتاری
مقایسه پیشایندها و پسایندهای رفتار مالی سرمایه گذاران مومنتوم و رندوم ( رویکرد آمیخته)

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 124-139

10.30495/jfksa.2023.22615

فاطمه جعفری؛ رضا آقاجان نشتائی؛ محمدحسن قلی زاده


ناهمسانی شرطی نمایی(E-Garch) در مدل سازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 23-35

عبدالمجید عبدالباقی؛ سیاوش صبور؛ مریم باقری رفیع


فرشتگان سرمایه‌گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه‌گذاری

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 41-58

یحیی حساس یگانه؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ سیدسروش قاضی نوری؛ عادل افخمی


بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران بر عملکرد سرمایه‌گذاری با نقش میانجی سوگیری‌های مکاشفه‌ای

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 107-128

عباس ابراهیمی لیفشاگرد؛ کامران پاکیزه؛ کامیار رئیسی‌فر


آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 37-46

اکبر افتخاری علی آبادی؛ محمد همتی روزبهانی


آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 103-118

میرفیض فلاح شمس؛ میثم احمدوند؛ هادی خواجه‌زاده دزفولی


مطالعه تأثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14

مجید زنجیردار؛ پروانه خالقی کسبی


ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 87-99

فرشاد هیبتی؛ مهدی تقوی؛ سید رضا موسوی


تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 1-12

کبری سرلک؛ زهرا علیپور درویش؛ حمید رضا وکیلی فرد


تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 65-81

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی


بیش ‌واکنش سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1390، صفحه 75-100

فرشاد هیبتی؛ وحید زندیه