کلیدواژه‌ها = ساختار مالکیت
بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه بین افشای اختیاری و هزینه ی سرمایه مالکانه

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 25-37

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ آریا امین پور


ترکیب سهامداری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 105-119

علی سعیدی؛ سید مجتبی حسینی قیداری


بررسی رابطه ساختار مالی و مالکیت شرکت‌ها با افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه تهران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 91-110

دکتر مریم صلاحی نژاد؛ مریم السادات طباطبائیان