کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض خطر
برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

دوره 13، شماره 47، مهر 1399، صفحه 17-31

احمد آقامحمدی؛ فریدون اوحدی؛ محسن صیقلی؛ بهمن بنی‌مهد


بررسی ساختار همبستگی اطلاعاتی در معیارهای مختلف اندازه‌گیری ریسک

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 83-96

محمدعلی رستگار؛ محمدعلی امزاجردی