کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
ارائه مدل امکان سنجی استقرار فناوری بلاکچین درمعاملات بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 160-173

10.30495/jfksa.2023.23084

محمدرضا ملک شعار؛ حیدر امیران؛ مهرزاد مینویی


تاثیر ریسک‌های مالی بر کارایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 1-13

امیرحسین ارضاء؛ فرناز صیفی


رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 1-11

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ رضا طاهری عابد


رابطه ریسک درماندگی مالی و خلاف‌‌قاعده شتاب در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 43-55

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ میثم احمدوند؛ محمدجواد ساده‌وند


آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 103-118

میرفیض فلاح شمس؛ میثم احمدوند؛ هادی خواجه‌زاده دزفولی


کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 35، مهر 1396، صفحه 49-62

کیخسرو یاکیده؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمرتضی موسوی نیا


بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، آذر 1392، صفحه 67-79

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری


بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 87-101

رضا تهرانی؛ علی دریکنده؛ کامبیز نوابی زند؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی