کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل لاجیت و پروبیت

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 135-148

علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمدعلی افشارکاظمی


تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 81-100

نصرالدین آقازاده کمالی؛ مجید دلاوری؛ علی‌اصغر اسفندیاری


بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 87-101

رضا تهرانی؛ علی دریکنده؛ کامبیز نوابی زند؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی