کلیدواژه‌ها = بازده سهام
تحلیل فرکانسی نرخ بازده سهام در بازار سرمایه ایران براساس رویکرد موجک

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 106-123

10.30495/jfksa.2023.22614

رقیه صمدی؛ مهین راشکی قلعه نو؛ محمد مهدی؛ سیامک محمدی پور


ارزیابی استراتژی تعیین حرکت قیمت سهام: مطالعه موردی گروه بیمه بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 56، اسفند 1401، صفحه 16-30

10.30495/jfksa.2023.21895

عاطفه زارعی؛ سید نظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی


تبیین بازده آتی سهام بر پایه نظریه چشم‌انداز

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 141-151

فاطمه قدیمی؛ افسانه سروش‌یار


تاثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 181-193

نظام الدین رحیمیان؛ علی خوزین؛ جمال محمدی


آزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 101-115

مهران متین فرد؛ صحبت صلاح ورزی


جریان اطلاعات و پیش بینی پذیری بازده سهام

دوره 8، شماره 27، مهر 1394، صفحه 15-33

محمد رحیمی؛ ابوالفضل شاه آبادی


تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 1-13

فرزانه حیدرپور؛ ید اله تاری وردی؛ مریم محرابی


بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 87-101

رضا تهرانی؛ علی دریکنده؛ کامبیز نوابی زند؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی


تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 1-12

کبری سرلک؛ زهرا علیپور درویش؛ حمید رضا وکیلی فرد