نویسنده = ���������� �������� ���������� �������� ��������
ارائه‌ الگوی اینرسی سازمانی مدیران و بررسی تأثیر آن بر خطر سقوط قیمت سهام

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 115-134

10.30495/jfksa.2022.20593

اسماعیل عبدی؛ مهدی صفری گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی پیته نوئی