نویسنده = ��������������������� ����������������
کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم

دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 17-39

محمدحسین پوست‌فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین‌الدین