نویسنده = ���������������� �������������� ������������
ارائه مدل کمی سکوی اجتماعی معاملاتی در بازار سرمایه ایران

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 1-22

10.30495/jfksa.2022.20586

شاهین احمدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج؛ شادی شاهوردیانی


پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 15-24

سعید امامی کوپائی؛ شیوا زمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ محمدرضا شاه نظری


بررسی تاثیر استراتژی تجاری و بیش‎ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 11-22

علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ غزل حسین زاده ظروفچی