نویسنده = ������������ �������� ��������
ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق مضاربه براساس موازین فقه شافعیه و امامیه

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 1-17

10.30495/jfksa.2023.22607

عبدالعزیز میرانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید عباس موسویان؛ مهدی معدن چی زاج؛ محمد عادل ضیائی


ارائه الگوی ارزیابی مهارت زمان سنجی متخصصان بازار سرمایه به روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و طراحی سناریو

دوره 15، شماره 56، اسفند 1401، صفحه 1-15

10.30495/jfksa.2023.21894

بهروز نظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدن چی زاج؛ حمیدرضا کردلویی


مدل‏سازی و پیش ‏بینی توزیع بازدهی شاخص کل بازار سرمایه ایران و رمزارز بیت‏کوین با روش زمان متغیر GAS

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 1-14

10.30495/jfksa.2022.21081

محمد ابراهیم سماوی؛ هاشم نیکو مرام؛ مهدی معدن چی زاج؛ احمد یعقوب نژاد


بهینه‏سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین - واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 33-54

10.30495/jfksa.2022.21083

ساناز فریدی؛ مهدی معدن چی زاج؛ امیر دانشور؛ شادی شاهوردیانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


ارائه مدل کمی سکوی اجتماعی معاملاتی در بازار سرمایه ایران

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 1-22

10.30495/jfksa.2022.20586

شاهین احمدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج؛ شادی شاهوردیانی