نویسنده = �������� ������������ ������������
تببین نقش ویژگی های شرکت بر منابع تامین مالی ادغام و اکتساب بر اساس نظریه سلسله مراتبی

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 29-44

فاطمه ملکی امیری؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان


تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 135-152

عاطفه یزدانی ورزی؛ عرفان معماریان؛ سیدعلی نبوی چاشمی


ارایه مدلی برای ایجاد پرتفوی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کِلی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 181-198

رضا منصوریان نظام آباد؛ نادر رضائی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ احمد پویانفر؛ علی عبدالهی


بررسی کارایی فرایند لوی در قیمت گذاری اختیار معاملات

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 117-127

سیدعلی نبوی چاشمی؛ راضیه بهرام‌زاده