نویسنده = سیدبابک ابراهیمی
ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 169-181

احسان محمدیان امیری؛ احسان عاطفی؛ سیدبابک ابراهیمی


طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 45-56

سیدمرتضی لعل سجادی؛ سیدحجت وکیلی؛ سیدبابک ابراهیمی