نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی وجود حافظه بلندمدت در چهار ارز دیجیتالی عمده

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 1-13

10.30495/jfksa.2022.20209

غلامرضا زمردیان؛ بابک محبوبی


ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک روانی در سازمان با استفاده از مدل ساختاری تفسیرگر ISM

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 69-80

10.30495/jfksa.2021.19252

غلامرضا زمردیان؛ سمانه فتح علیان؛ حامد مولانی اقدم


شناسایی بی‌ثباتی در نظام بانکی ایران با استفاده از الگوهای چرخشی مارکوف

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 75-86

دنیا حاجی شاه‌وردی؛ غلامرضا زمردیان


آزمون ارزش در معرض خطر دوره ای(LiVaR) و مدیریت ریسک با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 59-69

غلامرضا زمردیان؛ مهدی همّتی آسیابرکی؛ حسین راد کفترودی