نویسنده = میثم احمدوند
رابطه ریسک درماندگی مالی و خلاف‌‌قاعده شتاب در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 43-55

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ میثم احمدوند؛ محمدجواد ساده‌وند


آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 103-118

میرفیض فلاح شمس؛ میثم احمدوند؛ هادی خواجه‌زاده دزفولی