نویسنده = مهدی صفری گرایلی
ارائه‌ الگوی اینرسی سازمانی مدیران و بررسی تأثیر آن بر خطر سقوط قیمت سهام

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 115-134

10.30495/jfksa.2022.20593

اسماعیل عبدی؛ مهدی صفری گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی پیته نوئی


ارایه مدل ریاضی برای سنجش حاکمیت شرکتی و بررسی پیامد آن بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها

دوره 14، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 105-124

10.30495/jfksa.2022.19839

مریم صادقی؛ حسین پناهیان؛ مهدی صفری گرایلی؛ میثم عرب زاده؛ رحمان ساعدی