نویسنده = ���������� ������ �������������� ������ ������
بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 61-75

مهدی پدرام؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ آمنه روستایی


بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 99-110

فاطمه بزازان؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ سولماز صفری