نویسنده = حمیدرضا کردلویی
ارائه الگوی جامع سنجش حباب قیمتی سهام در مدیریت پرتفوی با رویکرد رفتاری

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 160-194

10.30495/jfksa.2023.22462

علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا کردلویی؛ شادی شاهوردیانی


ارائه الگوی ارزیابی مهارت زمان سنجی متخصصان بازار سرمایه به روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و طراحی سناریو

دوره 15، شماره 56، اسفند 1401، صفحه 1-15

10.30495/jfksa.2023.21894

بهروز نظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدن چی زاج؛ حمیدرضا کردلویی


بررسی سرایت ‏پذیری تلاطم و پویایی ریسک ارز واقعی و ارز مجازی با مدل ‏شرطی DCC

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 85-97

10.30495/jfksa.2022.21086

علی باغبان؛ حمیدرضا کردلویی؛ میرفیض فلاح شمس؛ رضا غلامی جمکرانی


برآورد احتمال نکول تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی در موسسات سپرده پذیر غیربانکی

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 149-162

شادانلو عامری سیاهویی؛ حمیدرضا کردلویی؛ سید محمد عبداللهی کیوانی


مقایسه عملکرد مالی مدیریت‌های مناطق بانک‌ها و تفکیک اثرات کشوری، استانی و رقابتمندی آنها به روش “سهم بازار پایدار”

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 83-95

علیرضا عرفانی؛ حمیدرضا کردلویی؛ محمدمهدی کاکاوندی؛ اسماعیل شمسیان