نویسنده = ������������ ��������������
ارائه الگوی تامین مالی سبز شرکت‏ها از طریق صنعت بانکداری: رهیافت نظریه داده بنیاد

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 87-99

10.30495/jfksa.2022.20591

عباسعلی شیخ؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی؛ آرش نادریان


بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 125-143

ابراهیم عباسی؛ بهروز ابراهیم‌زاده رحیملو؛ فروهر فردوسی