نویسنده = �������� ���������� ��������
مدل‏سازی و پیش ‏بینی توزیع بازدهی شاخص کل بازار سرمایه ایران و رمزارز بیت‏کوین با روش زمان متغیر GAS

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 1-14

10.30495/jfksa.2022.21081

محمد ابراهیم سماوی؛ هاشم نیکو مرام؛ مهدی معدن چی زاج؛ احمد یعقوب نژاد


ارائه مدل تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانک‏ها در قالب تامین مالی جمعی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 23-36

10.30495/jfksa.2022.20587

غزل شهابی شجاعی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شادی شاهوردیانی؛ هاشم نیکو مرام


تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 91-108

هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ ایمان جوکار تنگ کرمی