نویسنده = �������� ���������� ��������
شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏های ایران

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 137-158

سیدمحمدعلی صدری طبایی زواره؛ احمد خدامی‌پور؛ مهدی بهار مقدم


بررسی تاثیر تمایلات سرمایه‎گذاران بر نرخ رشد سود مورد انتظار

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 17-33

مهدی بهار مقدم؛ امید پورحیدری؛ حسین جوکار