نویسنده = �������������������������� ����������������������
بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی شبکه‌ای با ورودی غیر اختیاری-خروجی نامطلوب به‌منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 54-75

10.30495/jfksa.2023.22611

حسن امینی جاوید؛ محمد ابراهیم محمدپور زرندی؛ میرفیض فلاح شمس؛ نقی شجاع


طراحی سیستم هشدار دهنده حباب قیمتی و بحران مالی در بازار سهام ایران

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 37-49

10.30495/jfksa.2022.20588

مهدیه نوروزی؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مهرزاد مینویی