نویسنده = �������������� ������ ���������� ��������
تاثیر اختلالات مدیریتی بر چابکی گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 17-36

10.30495/jfksa.2022.19832

حمید جهانبخش قره باغی؛ زهرا پورزمانی