نویسنده = ������������ ���������������� ������������
ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق مضاربه براساس موازین فقه شافعیه و امامیه

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 1-17

10.30495/jfksa.2023.22607

عبدالعزیز میرانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید عباس موسویان؛ مهدی معدن چی زاج؛ محمد عادل ضیائی


ارائه الگوی جامع سنجش حباب قیمتی سهام در مدیریت پرتفوی با رویکرد رفتاری

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 160-194

10.30495/jfksa.2023.22462

علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا کردلویی؛ شادی شاهوردیانی


ارائه الگوی ارزیابی مهارت زمان سنجی متخصصان بازار سرمایه به روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و طراحی سناریو

دوره 15، شماره 56، اسفند 1401، صفحه 1-15

10.30495/jfksa.2023.21894

بهروز نظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدن چی زاج؛ حمیدرضا کردلویی


بهینه‏سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین - واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 33-54

10.30495/jfksa.2022.21083

ساناز فریدی؛ مهدی معدن چی زاج؛ امیر دانشور؛ شادی شاهوردیانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


ارائه مدل تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانک‏ها در قالب تامین مالی جمعی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 23-36

10.30495/jfksa.2022.20587

غزل شهابی شجاعی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شادی شاهوردیانی؛ هاشم نیکو مرام


بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه بین افشای اختیاری و هزینه ی سرمایه مالکانه

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 25-37

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ آریا امین پور


طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران)

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 1-39

حسین اسلامی مفیدآبادی؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ سیدجمال‌الدین طبیبی


مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی)

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 85-106

مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 113-126

عبداله دریابر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ فرهاد غفاری


طلا به عنوان پناهگاه امن برای بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر حالت

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 147-160

جلال سیف‌الدینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


تبیین رابطه بازدهی و نوسانات همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 59-71

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ جعفر جولا


بررسی معاملات پربسامد و تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 1-26

مونا عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدعلی عبدالوند


مدلهای مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگیها و کاربردهای آنها

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 25-47

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدیه کلانتری دهقی


تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی-پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه financeآمریکا

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 71-86

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان


تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 91-108

هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ ایمان جوکار تنگ کرمی


تعمیق مالی و توسعه نظام مالی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 15-28

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی تقوی؛ شادی شاهوردیانی


تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 65-81

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی


اهرم ها: پیشینه، چیستی و کارکردها (مبتنی بر اندیشه های ابوعلی سینا)

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 7-38

فریدون رهنمای رودپشتی