نویسنده = ������������ ��������������
پیش‏بینی شوک منفی قیمت سهام مبتنی بر رویکرد فراابتکاری

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 99-108

ابراهیم فدایی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری؛ کاوه آذین فر