نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی تفاوتِ تناوب‌های درونی بیوریتمیک سرمایه‌گذاران با تشکیل پرتفوی براساس سهام ارزشی

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 92-110

10.30495/jfksa.2023.22390

مهدی درویشان؛ محمدرضا عبدلی؛ محمد مهدی حسینی؛ اسماعیل علی بیکی


مدل اقناع‌گری مدیرعامل در افشای اطلاعات مالی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 77-104

محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ عباس بی نیاز؛ داود حسن پور