دوره و شماره: دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تابستان 1393، صفحه 1-109 
5. بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 61-75

مهدی پدرام؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ آمنه روستایی


6. ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

صفحه 77-91

علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری


7. بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران

صفحه 93-107

بهزاد فکاری سردهایی؛ اکبر میرزاپور؛ علی صیامی؛ مصطفی کجوری