توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال­های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث­ها و جنجال­های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می­تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دارند. هدف مقاله بررسی رابطه تجربی بین توسعه مالی و رشد را در برخی کشورهای منا[i] می­باشد. این مطالعه تجربی با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 12 کشور منطقه منا بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1960 تا 2006 حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی دارد و این اثر منفی را می­توان به دلیل نحوه آزاد­ سازی بازارهای مالی، ضعف نظام مالی و عدم شکل­گیری بازار مالی منسجم و بهره مند از مقررات دانست که منجر به کاهش سرمایه­گذاری از طریق تخصیص نابهینه منابع شده است. این مهم می بایست در تدوین سیاست های کلان اقتصادی که هدف آن توسعه مالی است مورد توجه سیاست­گذاران این کشورها قرار گیرد.


کشورهای منا شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می­باشد. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله شامل الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، سوریه، عربستان سعودی و تانزانیا می­باشد

کلیدواژه‌ها