مدلی برای شناسایی حباب سفته بازانه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نیسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

بازار سرمایه به عنوان بستر تعاملات مالی و سرمایه گذاری، نیازمند توجه و نظارت کافی می باشد. چرا  که نقایص موجود در فاکتورهای زیربنایی آن نظیر کارایی، قانون گذاری و آموزش سرمایه گذاران موجب پدیدار شدن انحرافاتی مثل حباب می‌شوند. به طور خلاصه می توان حباب را یک افزایش شدید و پیوسته در قیمت یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی ها تعریف کرد که افزایش اولیه آن ناشی از انتظارات خوشبینانه است که سبب افزایش تقاضا و به دنبال آن سبب افزایش قیمت می شود و این افزایش قیمت اغلب با انتظاراتی در جهت عکس متوقف شده و با سقوط قیمت ها بحران به وجود می آید. در این تحقیق ابتدا به شناخت ماهیت حباب و علل تشکیل دهنده آن می‌پردازیم و سپس به کمک مدل تغییر موقعیت (رژیم سوئیچینگ) بروکس وکتساریز (2005)، نوع خاصی از حباب، یعنی حباب سفته بازانه در شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص 5 صنعت فلزات اساسی، سیمان، کانی های فلزی، خودرو و ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، طی سال های 1383 تا 1387 تشخیص داده  شده  است. عوامل کلیدی در تشخیص این نوع حباب، سایز نسبی حباب و حجم غیرعادی معاملات می‌باشند.

کلیدواژه‌ها