تاثیر ریسک‌های مالی بر کارایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی