نقش مطالبات نقدی، جریان نقد آزاد و ساختار سرمایه در بهینه سازی اهرم مالی (‎مطالعه موردی:صنعت بانکداری بازارسرمایه ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی.، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهرری، تهران، ایران،

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهرری، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش مطالبات نقدی و ساختار سرمایه در بهینه سازی اهرم مالی در بانکهای فعال در بازار سرمایه ایران می باشد. نمونه آماری 10 بانک پذیرفته شده در بازار سرمایه که اطلاعات آنها برای دوره زمانی سال 1385 الی 1395 در دسترس بوده است به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه­ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهند، بین مطالبات نقدی و بهینه سازی اهرم مالی، بین ساختار سرمایه و بهینه سازی اهرم مالی، بین جریان نقدی آزاد و بهینه سازی اهرم مالی و  بین ریسک اعتباری بانک و بهینه سازی اهرم مالی ارتباطی معنی دار وجود دارد ولی بین نوع مالکیت و بهینه سازی اهرم مالی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


*      آل عمران، رویا، آل عمران، سید علی، (1391)، ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(3)، 1-11.

*      خلیلی علی آباد ، آرزو،( 1392)، بررسی تاثیر ریسک مالی و تجاری بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت وحسابدار .

*      سارکیسیان ، طاده ،1389«تحلیل ارتباط متقابل عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد .

*      سلیم پور, علی، ۱۳۹۵« بررسی اثرساختارسرمایه بررابطه بین درماندگی مالی و نقدینگی» اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران، دفتر کنفدراسیون بین المللی مخترعین جهان در ایران، دانشگاه جامع علمی کاربردی مینو.

*      شیخ، محمد جواد، لازمی چلک، سعید، محمدنژاد، سعید، (1391)، جریان های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود، مطالعات حسابداری و حسابرسی،  1(2)، صص 1-21.

*      شیرغلامی ،فاطمه. صادق زاده، افتخار،1395« بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت» فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری ،دوره 2، شماره 1، صفحات 224-232.

*      عزیزپورشیرسوار, محسن،(۱۳۹۵)، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدینگی و فرصت های رشد سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.

*   غلامزاده لداری، مسعود، پوریا نسب، امیر، (1388)، شرکت آزمایی: طرح ریزی، پرسش ها و موضوعات، مجله حسابدار، شماره 215، ص 52-59.

*      فخاری، حسین، اسدزاده، احمد، (1394)، اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 1-23.

*      قبادی, مریم و حسین افشاری، ۱۳۹۵« بررسی رابطه نقدینگی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» دومین کنفرانس بین المللی حسابداری»مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، دانشگاه لوتران کالیفرنیا، شهرداری رشت.

*      مرادی, علیرضا و مجید ظهیری خوجین، ۱۳۹۳، بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران، شرکت دانش محور ارتاخه.

*      یدالهی, بهرام و ارسلان ایرجی راد، ۱۳۹۴، رابطه ساختار سرمایه با تاکید بر اهرم مالی با نرخ بازده و ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه های نو و شهرداری صومعه سرا.

*      یعقوبی خانخواجه، آذر، جهانشاد، آزیتا، (1396)، تاثیر جریان نقد آزاد و رشد شرکت بر همزمانی بازده سهام، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(35)، 35.47.

*      Admati, A., Hellwig, M., 2013. The Bankers’ New Clothes. Princeton University Press. Princeton,NJ.

*      Allen, F., Carletti, E., 2013. Deposits and bank capital structure. Unpublished working paper. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.

*      Beirne , John. Friedrich, Christian.(2017)  Macroprudential policies, capital flows, and the structure of the banking sector Journal of International Money and Finance, Volume 75, July 2017, Pages 47-68

*      Brounen D., A. de Jong and K. Koedijk (2006), Capital Structure Policies in Europe: Surve .Evidence", Journal of Banking & Finance, 30 (5);

*      DeAngelo,Harry . Stulz,René M. (2014)Liquid-claim production, risk management, and bank capital structure: Why high leverage is optimal for banks, Journal of Financial Economics.

*      Gennaioli, N., Shleifer, A., Vishny, R., 2013. A model of shadow banking. Journal of Finance 68, 1331- 1363.

*      Hanson, S., Shleifer, A., Stein, J., Vishny, R., 2014. Banks as patient fixed income investors. Unpublished working paper. Federal Reserve Board, Washington DC.

*      Huang، G.، and Song، F. M. (2006) .The determinants of capital structure: Evidence from china. China Economic Review, 17, 14-36.

*      Kim, D., & Wook,S. (2017). The effect of bank capital on lending: Does liquidity matter?. Journal of Banking & Finance, 77, 95-107.

*      Mehran, H., Thakor, A., 2011. Bank capital and value in the cross section. Review of Financial Studies 24, 1019-1067.

*      Roshan, Boodhoo.(2009). Capital Structure and Ownership Structure: A
Review of Literature. The Journal of Online Education, New York.1 -5

*      Stein, J.,2014. Banks as patient debt investors. Remarks at the AEA/AFA joint luncheon,Philadelphia.PA,January3.http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/stein20140103a

*      Sundaresan, S, Wang, Z., 2014. Bank liability structure. Unpublished working paper. Columbia University, New York, NY.