تجربه بازار سرمایه ایران در مورد اوراق ‌بهادارسازی دارایی‌ها موردکاوی انتشار صکوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این مقاله مروری، ضمن بررسی تاریخچه اوراق‌بهادارسازی متعارف در کشورهای توسعه‌یافته، به مبانی اوراق ‌بهادارسازی اسلامی و تفاوت‌های آنها با اوراق‌بهادارسازی متعارف اشاره شده است. در ادامه با توجه به اینکه مهم‌ترین ابزار اوراق‌بهادارسازی دارایی‌ها در کشورهای اسلامی، انواع مختلف صکوک است، ضمن معرفی این ابزار، آخرین آمار انتشارصکوک به تفکیک کشورها و نوع صکوک در سطح ملی و بین‌المللی آورده شده است. نتایج تحقیقات کاربردی در زمینه اوراق ‌بهادارسازی دارایی‌ها در ایران نیز جمع‌بندی و تجربه انتشار صکوک در ایران با ارائه آمار انتشار صکوک بررسی شده است و در نهایت با آسیب‌شناسی بازار اوراق بدهی،مشکلاتی جهت اوراق بهادار سازی در بورس اوراق بهادار ایران مشخص گردید که از آن جمله عبارتند از کم عمق بودن این بورس، طولانی شدن فرایند انتشار اوراق در بورس ایران، وجود ریسک تغییر ناگهانی نرخ بهره و ارز و ..که با توجه به چالشهای موجود مشخص گردید اوراق بهادار سازی برای توسعه بازار بورس در ایران الزامی است.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی میلانی (1392)؛ تجزیه و تحلیل ساختار و عوامل اصلی تبدیل به اوراق ‌بهادارسازی دارایی‌های شبکه بانکی، گزارش تحقیقاتی.

*      جعفری و الله‌قلی؛  )1387( ،تأمین مالی مسکن از طریق اوراق رهنی، گزارش تحقیقاتی.

*      سروش، )1387(؛ اوراق مشارکت رهنی؛ ابزاری نوین در تأمین مالی بانک‌ها، گزارش تحقیقاتی.

*      سعیدی، )1387(؛ اوراق مشارکت رهنی؛ راهکار تأمین مالی بخش مسکن، گزارش تحقیقاتی.

*      سعیدی-کرد (1389)، امکان‌سنجی اقتصادی تبدیل تسهیلات فروش اقساطی به اوراق رهنی، مطالعه موردی بانک ملی ایران، گزارش تحقیقاتی.

*      علی‌زاده-سیف‌الدینی، (1392)؛ تبدیل به اوراق‌ بهادارسازی املاک و مستغلات، گزارش تحقیقاتی.

*      میهنی، (1389) ؛ مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مشتقه والگوی تبدیل به اوراق ‌بهادار کردن دارایی‌ها، اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه، گزارش تحقیقاتی.

*      موسویان، (1389) ؛تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق‌بهادار در بانکداری بدون ربا، گزارش تحقیقاتی.

*      موسویان (1390)؛ اوراق‌بهادار (صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق‌بهادار در بانکداری بدون ربا، گزارش تحقیقاتی.

*      رادپور وکیلی‌نیا (1393)، تأمین مالی شرکت‌های لیزینگ از طریق تبدیل به اوراق بهادار کردن قراردادهای واسپاری

*      بررسی فرآیند انتشار اوراق رهنی و چگونگی به‌کارگیری آن، راهکاری نوین به منظورتأمین نقدینگی بانک‌ها (1389)؛ اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه، گزارش تحقیقاتی.

*      مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی)1387(.

*      IIFM Sukuk Report (4th Edition) A Comprehensive study of the Global Sukuk Market, Nov. 2014

*      The Economics of Islamic Finance and Securitization, Andreas A. Jobst, IMF working paper

*      Islamic Securitization After the Credit Crisis, Andreas A. Jobst, 2010

*      Islamic Securitisation: Practical Aspects, Islamic Securitisation: Practical Aspects, Suleiman ABDI DUALEH .