کلیدواژه‌ها = ریسک
تعداد مقالات: 9
1. تبیین بازده آتی سهام بر پایه نظریه چشم‌انداز

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 141-151

فاطمه قدیمی؛ افسانه سروش‌یار


5. صکوک منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن

دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 63-77

تقی ترابی؛ سمانه طریقی؛ عبداله دریابر؛ پیمان تاتایی


9. ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1387، صفحه 79-105