کلیدواژه‌ها = توزیع تعمیم‌یافته مقادیر حدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار همبستگی اطلاعاتی در معیارهای مختلف اندازه‌گیری ریسک

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 83-96

محمدعلی رستگار؛ محمدعلی امزاجردی