کلیدواژه‌ها = ناهمسانی شرطی نمایی
تعداد مقالات: 2
1. ناهمسانی شرطی نمایی) E-Garch ( در مدلسازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

عبدالمجید عبدالباقی؛ سیاوش صبور؛ مریم باقری رفیع


2. ناهمسانی شرطی نمایی(E-Garch) در مدل سازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 23-35

عبدالمجید عبدالباقی؛ سیاوش صبور؛ مریم باقری رفیع