کلیدواژه‌ها = اثر بهتر از متوسط
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اطمینان بیش از حد بر رفتار سرمایه‌گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 25-37

سیدمرتضی موسوی؛ محمد ابراهیم آقابابائی