کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض ریسک مشروط
تعداد مقالات: 4
3. بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 85-96

عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده


4. بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 29، بهار 1395، صفحه 85-96

عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده